A New Beginning!  
 

Algemene Voorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u aan dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. U kunt bestellen via onze online website. Het bestelde sieraad bent u verplicht af te nemen en te betalen. Topjuwelen heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle sieraden blijven eigendom van topjuwelen tot dat volledige betaling heeft geschied. Alleen goed ingevulde koopopdrachten worden in behandeling genomen. Topjuwelen heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt Topjuwelen treft geen enkele aansprakelijkheid voor drukfouten en is voorbehouden de prijzen te wijzigen.

Artikel 1 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl. bezorgkosten zoals vermeld op de website.

Artikel 2 Betalen en levering

Nadat uw betaling is ontvangen, sturen wij u het bestelde artikel zo snel mogelijk toe. Sieraden in één hogere prijsklasse kunnen worden afgehaald of worden bezorgd tegen een overeengekomen vergoeding.

Betalingsmogelijkheden zijn:

  1. Door middel van Bancaire, girale overschrijving.
  2. Ideal
  3. Rembourszending zie www.tntpost.nl voor de tarieven.

Pas als uw betaling volledig is ontvangen wordt tot levering, verzending overgegaan.

Het kan zijn dat het bestelde sieraad niet in voorraad of niet meer leverbaar is! Wij zullen u daarvan dan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Van het aangebodene op de site komt het merendeels voor dat er maar één artikel van aanwezig is, dit in verband met het unieke, zeldzame karakter van het product. Indien er meerdere exemplaren van leverbaar zijn wordt dit aangegeven op de website www.topjuwelen.nl . Dus de aankoop van een product geeft niet de garantie dat dit product nog verkrijgbaar is. Laat u duidelijk informeren mocht u per abuis toch een betaling hebben voldaan, dan wordt dit bedrag volledig terug gestort. Topjuwelen treft geen enkele verantwoording en aansprakelijkheid indien een product niet meer te leveren is.

Artikel 3 Garantie

Uw bestelling wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:

U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. U dient eventuele beschadigingen aan onze sieraden echter binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden. Hierna vervalt automatisch uw recht op retourneren. U kunt retourneren via het postkantoor, de kosten komen voor uw rekening. Oorhangers, oorbellen uitgezonderd om hygiënische redenen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Topjuwelen is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Topjuwelen verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van sieraden zodat de kans op schade tot een
minimum wordt beperkt.

Artikel 5 Prijswijzigingen

Topjuwelen behoud zich het voorrecht ten allen tijde de prijzen te wijzigen. Bestellingen die reeds zijn gedaan worden tegen de overeengekomen prijs gefactureerd

Artikel 6 Annulering van uw geplaatste bestelling

Bestellingen die u wil annuleren dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld, door te mailen naar info@topjuwelen.nl.

Artikel 7 Wijziging algemene voorwaarden

Ten allen tijde is topjuwelen gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen en of te wijzigen. In het geval van een wijziging ten tijde van een koopovereenkomst gelden altijd de voorwaarden ten tijde van de koopovereenkomst.

Artikel 8 Recht

Op alle rechten, aanbiedingen, overeenkomsten, voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde instanties in Nederland.

Artikel 9 Privacy

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het klantenbestand van topjuwelen en de daaruit voortkomende overeenkomsten. Uw gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.

  © 2007 Top Juwelen. Alle rechten voorbehouden